Energie-Industrie-Heffing (EIU)

ACHTERGROND:

De productie van glas is in principe onderworpen aan een zeer energie-intensief productieproces. De Europese glasindustrie heeft daarom begin 2022 een op de gasprijs gebaseerde toeslag voor de energiekosten ingevoerd. In onze circulaire van 1 januari 2023 hebben wij u medegedeeld, dat vanaf 1 februari 2023 (ontvangst van de orders) een nieuwe basisprijs van € 150 €/MWh wordt vastgelegd. Zodra deze waarde wordt overschreden, treedt de oude afrekeningsmodus, met een dynamische maandelijkse aanpassing, weer in werking.

BEREKENING:

Het bedrag van de toeslag kan soms aanzienlijk variëren en wordt elke maand vastgesteld op de op twee na laatste (3) werkdag van de maand (M) en vervolgens toegepast vanaf de eerste dag van de volgende maand (M+1). Het bedrag is gebaseerd op de gemiddelde maandelijkse aardgasprijs volgens de Duitse grondstoffenbeurs EGIX®-THE. Toegang tot de EGIX®-THE verkrijgt u via de volgende link: www.powernext.com/futures-market-data

Het bedrag dat wij vervolgens in rekening brengen wordt bepaald aan de hand van de volgende tabel:

TOEPASSING:

De toeslag wordt altijd openlijk weergegeven onder onze orderbevestigingen en facturen.