Colofon

Bochum
Josef Nowak Glas GmbH & Co. KG
Mausegatt 3 – 5
D-44866 Bochum
Telefoon +49.23 27.8 09-0
Fax +49.23 27.8 09-1 27
E-mail info@glas-nowak.de
Internet www.glas-nowak.de

Postadres
Josef Nowak Glas GmbH & Co. KG
Postfach 60 04 64
D-44844 Bochum

Directeur
Dieter Nowak

BTW-nummer
DE 127066322

Bevoegde rechtelijke instantie
HRA 2411 kantongerecht Bochum
 

Marl
Glas Nowak Marl GmbH
Zechenstraße 29
D-45772 Marl
Telefoon +49.23 65.6 06 86-0
Fax +49.23 65.6 06 86-99
E-mail info@nowak-marl.de
Internet www.glas-nowak.de

Postadres
Glas Nowak Marl GmbH
Postfach 1450
D-45744 Marl

Directeur
Maik Tobias

Bevoegde functionaris
André Reidl

BTW-nummer
DE 127132590

Bevoegde rechtelijke instantie
HRB 7029 kantongerecht Gelsenkirchen

Wesel
Glas Nowak Wesel GmbH & Co. Vertriebs KG
Mercatorstraße 20
D-46485 Wesel
Telefoon +49.2 81.9 62 75-0
Fax +49.2 81.9 62 75-40
E-mail info@nowak-wesel.de
Internet www.glas-nowak.de

Postadres
Glas Nowak Wesel GmbH & Co. Vertriebs KG
Postfach 10 03 11
D-46464 Wesel

Directeur
Lucie Nowak

Contactpersoon
Dirk Lenders

BTW-nummer
DE 127066568

Bevoegde rechtelijke instantie
HRA 7359 kantongerecht Duisburg

auteursrecht
Voor iedere vorm van vermenigvuldiging van deze pagina's en het beschikbaar stellen van teksten, beelden en grafieken is de schriftelijke toestemming van NOWAK vereist. Het auteursrecht van de auteurs blijft onaangetast. Het gebruiksrecht berust bij J. Nowak Glas GmbH & Co. KG en mag zonder onze schriftelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven. Alle teksten zonder vermelding van auteur vallen onder het auteursrecht van de auteurs. Ook het kopiëren naar andere elektronische of niet-elektronische media is ten strengste verboden.

Beeldmateriaal
Nowak Glas, Euroglas, Glas Trösch, SGG Saint Gobain Glass, AGC Glaverbel, Glas Lamberts, Vitrealspecchi spa, www.photocase.de, Stauke - Fotolia.com, istockphoto.com.

Foto nr. de 1501 (staat onder News „Veiligheid en spiegelende reflectie – SGG MIRASTAR!"): SGG MIRASTAR, foto: CASA Fotoatelier für Werbung / ©Saint-Gobain Glass. De gebruiksrechten van bovengenoemde foto's berust bij de fa. Saint-Gobain Glass.

Links
Geen enkele pagina van dit bedrijf, behalve de startpagina, mag zonder schriftelijke toestemming rechtstreeks worden doorgelinkt. Het linken in een frame waarin J. Nowak Glas GmbH & Co. KG als zodanig niet meer als oorspronkelijke auteur zichtbaar is, is ten strengste verboden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Het gebruik van deze pagina's gebeurt voor eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die als het gebruik van de in deze publicatie verstrekte informatie ontstaat, tenzij sprake is van grove nalatigheid onzerzijds.

Externe Links
Bij onze externe links gaat het om een aantal zorgvuldig gekozen verwijzingen naar andere internetpagina's. Voor de inhoud van deze pagina's zijn alleen de desbetreffende exploitanten/uitgevers zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Voor alle duidelijkheid distantiëren wij ons van iedere eventueel illegale, beledigende, moralistisch of ethisch aanstootgevende uitspraken op deze pagina's. Wij verzoeken ons hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, mocht u dergelijke uitspraken op een van de links aantreffen. Wij hebben geen enkele invloed op de inhoud van anderen. Zodra wij echter kennis van eventuele onwettige informatie op externe websites hebben verkregen, zullen wij de toegang tot dergelijke pagina's onmiddellijk blokkeren. E-mail: info@glas-nowak.de