Zonweringsprincipes

Lichttransmissiegraad LT

De lichttransmissiegraad van beglazing wil zeggen het percentage van de zonnestraling in het gebied van het zichtbare licht, dat van buiten naar binnen wordt doorgelaten. De LT-waarde is o.a. afhankelijk van de coatingsystemen. In het bijzonder de Silverstar Combi-coatings zijn zodanig geoptimaliseerd, dat bij de zonnestraling tussen licht en verwarmende energie kan worden geselecteerd.

b-factor

De b-factor is het quotiënt van de totale mate van doorlaatbaarheid van energie van beglazing en de totale mate van doorlaatbaarheid van energie door niet-gecoat isolatieglas. De b-factor is dus een maat voor de effectiviteit van de zonwering. De g-waarde van niet-gecoat dubbel isolatieglas wordt hierbij als constante met 80% aangenomen. Isopane Combi Neutral 70/35 heeft bijv. een totale mate van doorlaatbaarheid van energie van 37%.

b-factor = 0,37/0,80 = 0,46

Algemene kleurweergave-index Ra

Met behulp van de kleurweergave-index worden kleurveranderingen van voorwerpen, die achter het gecoate warmtewerend glas staan, vergeleken. Voor de technische keuring wordt een lichtbron gebruikt die aan de norm voldoet. De schaalverdeling voor Ra loopt door tot 100. De maximaal met behulp van beglazing te realiseren Ra-waarde is 99.

Selectiviteitscijfer S

Met behulp van het selectiviteitscijfer wordt de verhouding van de lichtdoorlatendheid ten opzichte van de totale mate van doorlaatbaarheid van energie aangegeven. Het selectiviteitscijfer S geeft de waarde van zonwerende beglazing gerelateerd aan de gewenste hoge lichtdoorlatendheid in verhouding tot de nagestreefde lage totale mate van doorlaatbaarheid van energie weer. Een hoog selectiviteitscijfer duidt op een gunstige verhouding.

S = lichttransmissiegraad/totale mate van doorlaatbaarheid

Op kleur aangepaste borstweringsplaten

Voor een harmonische vormgeving van geheel glazen gevels zijn voor elk type glas bijbehorende op kleur aangepaste borstwerkingsplaten verkrijgbaar. Deze zijn geschikt voor zowel warme als koude gevelconstructies. De op kleur aangepaste borstweringsplaten zijn normaal gesproken thermisch gehard.

Stralingsabsorptie

Onder de stralingsabsorptiegraad of energie-absorptiegraad verstaat men het aandeel van de straling binnen het gehele spectrum van het zonlicht, dat door de beglazing wordt opgenomen.

Een hoge stralingsabsorptiegraad

Voor glascombinaties, die een stralingsabsorptiegraad van duidelijk meer dan 50% laten zien, moet het zonwerend glas over het algemeen worden gehard.

UV-transmissie

Isopane zonwerende beglazing laat in tegenstelling tot conventionele combinaties van isolatieglas aanzienlijk lagere UV-transmissiewaarden zien.

Totale mate van doorlaatbaarheid van energie

De g-waarde geeft aan hoeveel energie van de op de beglazing treffende zonnestraling door de beglazing in het gebouw terecht komt. Dit is opgebouwd uit twee delen: de directe stralingstransmissie en de secundaire warmteafgifte. De secundaire warmteafgifte ontstaat door het feit dat het glas als gevolg van de zonnestralen warm wordt en nu op haar beurt de warmte naar binnen en buiten afgeeft.